Obiekty języka Java Script

Karta pracy sprawdza wiedzę ucznia z zakresu znajomości obiektów języka Java Script, zasad umieszczania kodu Java Script na stronach www. Pozwala na praktyczne zastosowanie wiedzy na wybranym przykładzie.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.