Oblicza obcości

Starter: 

  • fotografia współczesna; obcość w literaturze dwudziestolecia; "Cudzoziemka" jako powieść o zakamarkach psychiki studium psychologiczne postaci; polecenia dla zainteresowanych ( w tym: wyszukanie wiadomości o psychoanalizie, obejrzenie filmu "Cudzoziemka" w reżyserii Ryszarda Bera, przeczytanie "Cudzoziemki" Marii Kuncewiczowej); 

Rozdział: O dziele

  • konstrukcja czasu w "Cudzoziemce"; przyczyny wyobcowania głównej bohaterki; fotografia przedstawiająca Marię Kuncewiczową; biogram pisarki; galeria zawierająca dwa obrazy o tym samym tytule: Portret kobiety. Olga Boznańska); sześć ćwiczeń otwartych związanych z powieścią; 

Rozdział: Cudzoziemka [fragmenty]

  • Maria Kuncewiczowa "Cudzoziemka" - dwa fragmenty opatrzone zestawami ćwiczeń otwartych dotyczących interpretacji  tekstu; obraz: Skrzypaczka. Lovis Corinth; 

Rozdział: Studium złośnicy

  • Bruno Schulz "Aneksja podświadomości" (Uwagi o "Cudzoziemce" Kuncewiczowej); cztery ćwiczenia otwarte związane z rozumieniem tekstu Schulza; 

Rozdział: Preteksty

  • fotografia przedstawiająca Zygmunta Feruda; informacje o Zygmuncie Freudzie i psychoanalizie; dwa ćwiczenia otwarte związane z interpretacją "Cudzoziemki" w kontekście psychoanalizy; 

Rozdział: Zadaniowo

  • trzy ćwiczenia otwarte w tym napisanie wypowiedzi argumentacyjnych na temat: Wpływ doświadczeń z okresu młodości na życie bohaterów literackich; Rola i funkcja muzyki w życiu bohaterów. Rozważ temat, odwołując się do trzech wybranych tekstów kultury; ćwiczenie interaktywne słowa klucze.

Bibliografia:

  • Źródło: Aneksja podświadomości (Uwagi o „Cudzoziemce” Kuncewiczowej), [w:] Bruno Schultz, Opowiadania. Wybór esejów i listów, oprac. Jerzy Jarzębski, Wrocław 1998, s. 386–397.
  • Źródło: Maria Kuncewiczowa, Cudzoziemka, Warszawa 1987, s. 10–14.
  • Źródło: Jerzy Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2000.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida