Oboczności

Pokaz w programie Power Point. Uczniowie samodzielnie najpierw przyswajają sobie wiadomości w dwu modułach: oboczności ilościowe, oboczności jakościowe. Później wykonują ćwiczenia przed komputerem.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida