Obóz naukowy Hydrosfera z elementami chemii Roztwory właściwe, koloidy i zawiesiny

Szkoła podstawowa IV-VIII
Kategorie
Chemia
Udostępnij

Propozycja ćwiczeń z zajęć laboratoryjnych, ćwiczeń oraz doświadczeń.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.