Obrazowa obrazkowość

Starter:

  • obraz: Aleksander Gierymski, Piaskarze; narodziny tzw. szkoły naturalnej; nowy sposób opisu rzeczywistości; polecenia wyszukania informacji.

Rozdział: Pod szychtami

  • Bolesław Prus „Pod szychtami” (fragment); dwa polecenia; trzynaście ćwiczeń, w tym 5 interaktywnych; informacje na temat literatury obrazkowej.

Rozdział: Powiśle

  • obraz: Aleksander Gierymski, Powiśle; dwa polecenia; trzy ćwiczenia interaktywne.

Rozdział: Antek

  • Bolesław Prus „Antek” (fragment); ciekawostka; dwa polecenia; trzy ćwiczenia.

Rozdział: Cmentarzyska rzeczy

  • cztery zdjęcia ukazujące opuszczone miejsca; dwa polecenia; dwa ćwiczenia.

Rozdział: Zadaniowo

  • jedno polecenie; słowa‑klucze.

Bibliografia:

  • Źródło: Bolesław Prus, Antek, [w:] tegoż, Przygoda Stasia i inne nowele, oprac. Ewa Grabowska, Warszawa 1987, s. 95.
  • Źródło: Bolesław Prus, Pod szychtami, [w:] tegoż, Wybór pism: Nowele, t. 1, Warszawa 1966, s. 43–47.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida