Obserwujemy niebo wieczorne

Wstęp do tematu: Obserwujemy niebo wieczorne. Zasób zawiera: ogólny wstęp do tematu, fotografię nocnego nieba, odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia oraz cele lekcji sformułowane w języku ucznia.

Zasób zawiera: wstęp dotyczący obserwacji nieba i odróżniania planet od gwiazd; rysunek przedstawiający starodruk i cytat z powieści Bolesława Prusa „Faraon” dotyczący wędrówki Księżyca po niebie; polecenie dla ucznia związane z wyjaśnieniem ruch Słońca na półkuli północnej i południowej; określenie Drogi Mlecznej; określenie gwiazdozbioru; rysunek przedstawiający gwiazdozbiór Aries; informacje na temat systemu oznaczania gwiazd przez astronomów; rysunek przedstawiający sferę niebieską; określenie sfery niebieskiej; wyjaśnienie sytemu klasyfikacji gwiazd związanego z jasnością gwiazd; określenie i przykłady gwiazdy zmiennej; krótką informacje na temat ruchu planet.

Zasób zawiera: wstęp dotyczący mapy nieba; informację dotyczącą obiektów na mapie nieba; rysunek mapy nieba.

Zasób zawiera: wyjaśnienie wschodu i zachodu Słońca; rysunek sfery niebieskiej z zaznaczonymi położeniami Ziemi i Słońca; polecenie dla ucznia związane z wyjaśnieniem różnego położenia gwiazdozbiorów na niebie w różnych porach roku.

Zasób zawiera: określenie meteoru; przykłady meteorów; fotografię przedstawiającą kometę Halleya.

Zasób zawiera: objaśnienie do rysunku mapy nieba; rysunek mapy nieba; informację dotyczącą obrotowej mapy nieba; informację o źródłach map nieba.

Zasób zawiera: pięć sformułowań podsumowujących dotyczących obserwacji nieba; osiem poleceń dla ucznia, jedno z poleceń dotyczy obserwacji ruchu Księżyca przez cały rok szkolny; jedno z poleceń dotyczy obserwacji Oriona od listopada do lutego.

Zasób zawiera wyjaśnienie pojęć: gwiazdozbiór, sfera niebieska, wielkość gwiazdowa (pozorna)

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida