Strona główna Obywatel jako wyborca
Powrót

Obywatel jako wyborca

Materiał składa się z sekcji: „Podstawowe zasady kodeksu wyborczego obowiązujące w Polsce”, „Zasady wyborów”, „Techniczne aspekty aktu głosowania”, „Zasady głosowania przez pełnomocnika”, „Sposoby rekrutowania członków komisji wyborczych i ich obowiązki”, „Rola mężów zaufania w komisjach wyborczych”, „Zadania Państwowej Komisji Wyborczej oraz Krajowego Biura Wyborczego”, „Stwierdzenie ważności wyborów - procedury sądowe”, „Podsumowanie”.

Materiał zawiera:

- 4 ilustracje (fotografie, obrazy, rysunki), 1 film, 4 ćwiczenia, w tym 2 interaktywne;

- odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z systemami wyborczymi, udziałem obywateli w wyborach, trwałością rządu oraz cele sformułowane w języku ucznia związane z cenzusem wieku w wyborach, zasadami oddawania głosów w wyborach, sposobem powoływania i obowiązkami członków komisji wyborczych;

- opis podstawowych zasad kodeksu wyborczego obowiązującego w Polsce;

- ilustrację, która przedstawi wzór koperty na pakiet wyborczy;

- opis zasad wyborów (powszechność, równość, bezpośredniość, tajność głosowania, proporcjonalność);

- opis czynnego i biernego prawa wyborczego;

- film na temat niskiej frekwencji wyborczej w Polsce;

- ilustrację, na której przedstawiono znak x;

- opis technicznych aspektów głosowania;

- opis zasad głosowania przez pełnomocników;

- ilustrację urny wyborczej;

- opis sposobów rekrutowania członków komisji wyborczych i ich obowiązków;

-opis roli mężów zaufania w komisjach wyborczych;

- opis zadań Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego;

- opis procedur sądowych związanych ze stwierdzeniem ważności wyborów;

- podsumowanie materiału na temat wyborów wraz z literaturą uzupełniającą i czterema ćwiczeniami na temat wyborów (dwa interaktywne).