Och, ach, czuję się jak… Opis przeżyć wewnętrznych

Uczniowie poznają zasady redagowania opisu przeżyć wewnętrznych. Pracując w grupach, określają uczucia, jakich doznają podczas oglądania obrazków, następnie opisują uczucia, które malują się na twarzach różnych osób z ilustracji. Zastanawiają się, po czym można poznać czyjeś uczucia. Zbierają słownictwo pomocne w redagowaniu opisu przeżyć. Szukają wyrazów i wyrażeń w podanym tekście, które świadczą o doznawanych uczuciach.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida