Ochrona praw i wolności w Polsce

Materiał składa się z sekcji: „Ochrona praw i wolności w Polsce”, „Konstytucyjne i ustawowe gwarancje praw i wolności”, „Środki ochrony praw i wolności”, „Ustawowa ochrona praw i wolności”, „Zobowiązania międzynarodowe Polski”, „Kto korzysta z praw i wolności, czyli podmiotowy zakres praw człowieka”, „Kto chroni prawa i wolności, czyli o podmiotach zobowiązanych do ochrony”, „Podsumowanie”, „Projekt edukacyjny: Jak bronić praw człowieka?”.

Materiał zawiera:

- 6 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 8 ćwiczeń, w tym 3 interaktywne;

- materiał źródłowy w postaci Indeksu Percepcji Korupcji przygotowany przez Transparency International wraz z zewnętrznymi materiałami i ćwiczeniem do wykonania na ich podstawie;

- zdjęcie, na którym przedstawiono kodeks i młotek sędziowski;

- odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z prawami człowieka, obywatelstwem, organizacjami międzynarodowymi do których przynależy Polska, strukturą wymiaru sprawiedliwości, kompetencjami Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka oraz cele sformułowane w języku ucznia związane z działalnością organizacji pozarządowych w dziedzinie ochrony praw człowieka;

- ilustrację, na której przedstawiono stronę tytułową Ustawy rządowej z 1791 r.;

- opis katalogu konstytucyjnych i ustawowych gwarancji praw i wolności człowieka;

- ilustrację, która przedstawia obraz Jana Matejki pod tytułem Konstytucja 3 Maja 1791 roku;

- katalog praw i wolności zapisanych w Konstytucji z 1997 r. wraz ćwiczeniem do wykonania na ich podstawie;

- opis środków ochrony praw i wolności;

- zdjęcie, na którym przedstawiono siedzibę Trybunału Konstytucyjnego;

- opis Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jako ustawowej formy ochrony praw i wolności;

- opis zobowiązań międzynarodowych Polski wynikających z podpisanych konwencji;

- zdjęcie, na którym przedstawiono Statuę Wolności;

- tabelę z nazwami międzynarodowych konwencji i dokumentów oraz datami ich ratyfikacji przez Polskę;

- opis podmiotowego zakresu praw człowieka;

- interaktywną tabelę z opisem organów odpowiedzialnych za ochronę praw i wolności w Polsce (organy władzy ustawodawczej, Prezydent RP, organy administracji, organy wymiaru sprawiedliwości, Trybunały, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych);

- podsumowanie materiału na temat gwarancji praw człowieka w Polsce wraz z literaturą uzupełniającą, przydanymi linkami, poleceniem zalecającym uczniowi wyszukanie informacji na temat prawa do informacji i praw obywatela w kontaktach z mediami, siedmioma ćwiczeniami na temat ochrony praw człowieka w Polsce, w tym trzema interaktywnymi;

- propozycję projektu edukacyjnego na temat: Jak bronić praw człowieka?.

Bibliografia:

  • Źródło: https://www.antykorupcja.gov.pl/ak/aktualnosci/12952,Indeks-Percepcji-Korupcji-2019.html [dostęp 16.10.2021 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida