Oczy kręgowców

Szkoła podstawowa IV-VIII
Biologia
Liceum ogólnokształcące i technikum
Biologia
Udostępnij

Film przedstawia mechanizm akomodacji u kręgowców. Pokazane są oczy różnych ryb.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.