Od dramatu świadomości narodowej do dramatu miłości i śmierci

Materiał składa się z 5 ilustracji, 33 ćwiczeń, w tym
5 interaktywnych.

Bibliografia:

  • Źródło: Jan Lechoń, Proust, [w:] tegoż, Poezje, Warszawa 1987.
  • Źródło: Jan Lechoń, Spotkanie, [w:] tegoż, Poezje, Warszawa 1987.
  • Źródło: Jan Lechoń, Herostrates, [w:] tegoż, Poezje, Warszawa 1987.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida