Od lirycznego pejzażu do krytyki społecznej - inni twórcy realizmu francuskiego – Corot i Daumier