Od mitów do literatury

Materiał składa się z sekcji: „Dziedzictwo antyku”, „Mity Greków i Rzymian”, „Początki literatury i retoryki”, "Zadaniowo”.

Materiał zawiera 2 ilustracje (fotografie, obrazy, rysunki), 1 film, 18 ćwiczeń, w tym 4 interaktywne.

Zasób zawiera: obraz Bartolomeo di Giovanni „Mit o Io”; informacje o mitach jako dziedzictwie grecko‑rzymskim; ciekawostkę o hasłach: „Muzea zburzymy!” „Pędzący samochód jest piękniejszy od Nike z Samotraki”; polecenie przypomnienia i wypisania tytułów poznanych mitów.

Zasób zawiera: rozważania o uniwersalnym charakterze mitów; fragment eseju Zbigniewa Herberta „Duszyczka”; fragment artykułu Stanisława Stabryły „Dziedzictwo antyku we współczesnej literaturze polskiej”; ćwiczenie interaktywne sprawdzające rozumienie tekstu; polecenia otwarte dotyczące formułowania argumentów, przeprowadzenia dyskusji (na temat tradycji), wyjaśnienia pojęć i metafor, wyszukania informacji o współczesnych tekstach kultury inspirowanych antykiem.

Zasób zawiera: ogólne informacje o mitach jako osiągnięciu kultury greckiej; polecenie przypomnienia poznanych wcześniej mitów ich treści i interpretacji, sformułowania definicji mitu; ćwiczenia interaktywne dotyczące funkcji mitów.

Zasób zawiera: wyjaśnienie pojęć: archetyp, topos; polecenie odnalezienia w omówionych wcześniej mitach archetypów i toposów; informacje o dokonanym przez Arystotelesa podziale na rodzaje literackie; wyjaśnienie znaczenia słowa liryka; informacje o roli retoryki w życiu Greków i Rzymian; ćwiczenie interaktywne polegające na przyporządkowaniu gatunków do rodzajów literackich; rysunek Stanisława Wyspiańskiego „Apollo na Olimpie”.

Zasób zawiera: ćwiczenie interaktywne słowa klucze; ćwiczenie interaktywne polegające na ułożeniu krzyżówki z wykorzystaniem znajomości mitów – zredagowanie haseł i pytań (zasób zawiera film instruktażowy).

Bibliografia:

  • Źródło: Duszyczka, [w:] Zbigniew Herbert, Labirynt nad morzem, Warszawa 2000, s. 91.
  • Źródło: Dziedzictwo antyku we współczesnej literaturze polskiej, [w:] Stanisław Stabryła, Wybrane zagadnienia z literatury. Cz. I. Antyk. Inspiracje antyczne w literaturze, red. Małgorzata Kowalczyk, Alicja Krawczyk, Kielce 1996, s. 86–94.