Od Polski drewnianej do murowanej – rządy Kazimierza Wielkiego

Zasób zawiera grafikę Kazimierz Wielki. We wstępie zasobu opis polityki wewnętrznej i zagranicznej Kazimierza Wielkiego.

Zasób zawiera jedną grafikę – Zamki wzniesione i przebudowane przez Kazimierza Wielkiego oraz ćwiczenie interaktywne. We wstępie zasobu opis polityki wewnętrznej Kazimierza Wielkiego.

Zasób zawiera dwie współczesne fotografie murów obronnych w Olkuszu oraz zamku w Będzinie oraz polecenie porównania budowli powstałych za czasów Kazimierza Wielkiego.

Zasób zawiera ćwiczenie interaktywne. Jan Długosz –zamki Kazimierza Wielkiego. Fragment kroniki Jana z Czarnkowa. Materiał przydatny do szkoły ponadpodstawowej kl. I.

Na podstawie grafiki z "Kroniki świata" Hartmana Schedela przedstawiającej Kazimierz, uczeń wskazuje elementy zabudowy obronnej. Materiał przydatny do szkoły ponadpodstawowej kl. I.

Opis polityki wewnętrznej Kazimierza Wielkiego. Uczniowie dowiadują się jak Kazimierz wspierał rozwój rzemiosła, rolnictwa i handlu. Wyjaśniają co oznacza sformułowanie dobry gospodarz.

Zasób zawiera dwie grafiki grosza krakowskiego z XIV wieku – awers i rewers i jedno ćwiczenie interaktywne. Materiał przydatny do szkoły ponadpodstawowej kl. I.

Zasób zawiera grafikę – Król Kazimierz Wielki nadaje nowe prawa oraz ćwiczenie interaktywne. Ćwiczenie wyjaśniające znaczenie soli używanej do konserwacji i przechowywania mięsa. Ćwiczenie związane ze znaczeniem żup solnych.

Zasób zawiera grafikę. We wstępie zasobu opis polityki wewnętrznej Kazimierza Wielkiego. Uczeń dowiaduje się dlaczego Kazimierz Wielki potrzebował wyższej uczelni w kraju.

W tekście opis przemian społecznych w czasach Kazimierza Wielkiego. Uczeń dowiaduje się jak powstawały stany społeczne w średniowieczu.

W zasobie omówienie procesu powstawania stanów społecznych w średniowieczu.

Zasób zawiera ćwiczenie interaktywne. Ćwiczenia sprawdzające wiedzę ucznia dotyczącą rządów Kazimierza Wielkiego. Uczeń porządkuje najważniejsze dokonania króla.

Bibliografia:

  • Źródło: Kronika katedralna krakowska, [w:] Kronika Jana z Czarnkowa, tłum. J. Żerbiłło, Kraków 2001, s. 16–17.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida