Odbicie światła od zwierciadeł

W scenariuszu przedstawione są doświadczenia fizyczne pokazujące co się dziej, gdy światło odbija się od różnych powierzchni oraz zwierciadeł płaskich i kulistych. Przedstawione są obrazy rzeczywiste i pozorne, powiększone i pomniejszone.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.