Odczyn, wskaźniki pH

Na schemacie przedstawiono skalę pH; zaznaczono, przy jakich wartościach odczyn jest kwaśny, a przy jakich - zasadowy. Schemat pokazuje też zmiany barwy popularnych indykatorów w zależności od pH.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida