Oddziaływanie igieł magnetycznych i oddziaływanie magnesów z igłą

Animacja pokazuje, że magnesy oddziałują ze sobą na odległość; dwa magnesy zbliżone do siebie tymi samymi biegunami odpychają się, natomiast zbliżone biegunami przeciwnymi – przyciągają się.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.