Odezwa Tadeusza Kościuszki do szlachty

Odezwa Tadeusza Kościuszki, Naczelnika Sił Zbrojnych Narodowych, skierowana do szlachty mówiąca o koniecnzości i potrzebie zniesienia pańszczyzny (1794).

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida