Odkrywanie geometrii trójkąta

Szkoła ponadpodstawowa
Matematyka
Udostępnij

Scenariusz dotyczy odkrywania własności trójkątów przy użyciu ogólnodostępnego programu komputerowego GeoGebra, który można zainstalować w szkole. Każdy uczeń może go posiadać na własnym domowym komputerze, co ułatwi współpracę między nauczycielem a uczniem, a także samodzielne studiowanie matematyki przez ucznia. Zajęcia uzupełniają dodatkowe materiały pomocnicze, prezentacja oraz filmy. Podsumowaniem może być załączony zestaw zadań lub test sprawdzający.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida