Odnowione cesarstwo Ottonów

Materiał składa się z części: „Nowa próba zjednoczenia Europy?”, „Ludolfingowie”, „Otton I”, „Odbudowa cesarstwa”, „Krótkie rządy Ottona II”, „Odnowa cesarstwa rzymskiego”, „Kościół w relacjach z cesarzami”, „Zamiast podsumowania”.

Materiał zawiera 11 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), w tym: oś czasu, 2 ilustracje interaktywne z poleceniami dla ucznia (historyczne z epoki), 4 mapy . Zawiera też 1 film, 1 ćwiczenie interaktywne, 11 poleceń dla ucznia, 1 polecenie interaktywne do mapy oraz krótki arkusz samooceny dla ucznia. Może być wykorzystany w nauczaniu plastyki, historii w szkole ponadpodstawowej. 

Bibliografia:

  • Źródło: Die Chronik des Bischofs Thietmar von Merseburg und ihre Korveier Überarbeitung, t. t. 9, II, 13, tłum. P. Wiszewski, Berlin 1935, s. 52.
  • Źródło: Arnulf z Mediolanu, Liber gestorum recentium, [w:] tegoż, Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum Germanicarum, t. 67, tłum. P. Wiszewski, Hannover 1994.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida