Oparzenia i odmrożenia

Ogólny wstęp wprowadzający do tematu, informujący o konsekwencjach uszkodzeń skóry. 

Wskazanie jaka wiedza i umiejętności są niezbędne do zrozumienia lekcji.

Cele lekcji sformułowane w języku ucznia dotyczą funkcji skóry oraz pierwszej pomocy podczas oparzenia i odmrożenia.

Ilustracja przedstawia oparzenie słoneczne na karku chłopca. Charakterystyka czynników oparzeniowych.

Ciekawostka dotycząca strefy koagulacji skóry.

Definicja odmrożenia. Charakterystyka jego przyczyn. Ilustracja przedstawia sylwetkę człowieka z zaznaczonymi miejscami najbardziej narażonymi na odmrożenia.

Opis cech charakterystycznych odmrożenia I, II, III, IV stopnia .Galeria zawiera dwie Ilustracje przedstawiające odmrożone palce stóp. Polecenie dotyczy sposobów zapobiegania odmrożeniom dłoni, nosa i stóp.

Podsumowanie i wypunktowanie informacji na temat pierwszej pomocy w przypadku oparzeń i odmrożeń.

Słownik pojęć z zakresu oparzeń i odmrożeń. Terminy: odmrożenie, oparzenie, hipotermia, płyn surowiczy.

Zestaw pięciu zadań interaktywnych z zakresu pierwszej pomocy w przypadku oparzeń i odmrożeń.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida