Oparzenie termiczne - pierwsza pomoc

Szkoła podstawowa
Edukacja dla bezpieczeństwa
Udostępnij

Tablica przedstawia spoób udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu z oparzeniem termicznym