Operacje na plikach i folderach

Lekcja opisuje operacje wykonywane na plikach i folderach, takie jak: zmiana nazwy, kopiowanie, przenoszenie, usuwanie i odzyskiwanie, kompresowanie.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.