Opowiedz mi swoje przygody

Materiał składa się z opowiadania Henryka Sienkiewicza "Przygoda w górach", krótkiego biogramu pisarza, 12 ćwiczeń w tym 7 otwartych. 6 ćwiczeń interaktywnych sprawdza znajomość tekstu. Uczeń zastępuje słowo przygoda wyrazami bliskoznacznymi, uzupełnia przysłowia, określa formę gramatyczną czasowników, zaznacza wyrazy określające następstwo czasu narracji. Ponadto w materiale znajdują się 3 grafiki: czarno‑biały portret Henryka Sienkiewicza i informacje na temat czasu narracji.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida