Orfeusz i Eurydyka – historia miłości silniejszej niż śmierć

Zajęcia poświęcone są pracy z tekstem mitu „Orfeusz i Eurydyka”. Uczeń poznaje treść mitu, uczy się interpretacji oraz analizy, doskonali umiejętność samodzielnej wypowiedzi. Charakteryzuje bohaterów, zastanawia się nad rolą i siłą ich uczucia, nad potęgą prawdziwej sztuki. Poznaje interpretacje malarskie mitu i porównuje je z tekstem. Wskazuje różnice i podobieństwa między nimi.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida