Ostrosłupy - uzupełnij schemat

Schemat pokazuje rzut równoległy ostrosłupa, na rysunku zaznaczone są kąty oraz odcinki (krawędzie, przekątne) oraz wierzchołek. Uczniowie wpisują w zaznaczone pola nazwy odcinków, symbole kątów itp. Powtarzają i utrwalają w ten sposób wiadomości o ostrosłupach.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida