Oświecenie - Krótkie podsumowanie epoki

Sprawdzian wiedzy obejmujący epokę oświecenia, jej główne prądy naukowe, kierunki filozoficzne.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida