Oświecenie - Krótkie podsumowanie epoki

Sprawdzian wiedzy obejmujący epokę oświecenia, jej główne prądy naukowe, kierunki filozoficzne.

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.