Oświecona filozofia

Materiał składa się z sekcji: "Wiek filozofów", "Gottfried Wilhelm Leibniz", "John Locke", "Jean‑Jacques Rousseau", "Immanuel Kant", "Zadaniowo".

Materiał zawiera 6 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 12 ćwiczeń i poleceń.

Zawartość: John Smibert, Rodzina George'a Berkleya; inne nazwy epoki oświecenie; polecenie przypomnienia informacji o filozofii barokowej.

Zawartość: przywołanie i interpretacja słów Pascala o człowieku.

Informacje o osiągnięciach naukowych XVII wieku.

Zawartość: informacje o Wielkiej encyklopedii francuskiej i jej twórcach; interaktywna ilustracja prezentująca racjonalizm, empiryzm, naturalizm; ćwiczenie interaktywne - połączenie nazwiska wynalazcy/odkrywcy z jego osiągnięciem.

Zawartość: obraz: Christoph Bernhard Francke, Gottfried Wilhelm Leibniz; Leszek Kołakowski Gottfried Wilhelm Leibniz 1646‑1716; polecenie napisania rozprawki problemowej (w odwołaniu do tekstu Kołakowskiego oraz innego tekstu kultury) na temat: Czy ten, co uznaje, że Bóg jest bezwzględnie dobry i wszechmocny, może odrzucić tylekroć wyszydzany wniosek Leibniza: a więc żyjemy w najlepszym z możliwych światów? Czy raczej powinien mówić jak epikurejczycy: skoro tyle jest zła i cierpienia, to Bóg jest albo zły, albo bezsilny, albo zły i bezsilny zarazem?

Zawartość: obraz: Godfrey Kneller, Portret Johna Locke’a; Leszek Kołakowski John Locke 1632‑1704; polecenie przeprowadzenia w klasie dyskusji; polecenie napisania wypowiedzi argumentacyjnej (w odniesieniu do tekstu Kołakowskiego i innego tekstu kultury): Czy w świetle tej wiedzy należy uznać, że idea równości nie ma podstaw? Czy powszechnie obowiązują wszystkich reguły rozumu, który jest zwierzchnim sędzią w sprawach prawdy i fałszu?

Zawartość: obraz Maurice Quentin de La Tour, Portret Jeana Jacquesa Rousseau; Jostein Gaarder Świat Zofii (poglądy J. J. Rousseau: "powrót do natury"); pięć poleceń otwartych związanych z tekstem.

Zawartość: rysunek portretowy Hans Schnorr, Immanuel Kant; Jostein Gaarder Świat Zofii (fragment o Kancie); informacje o teorii imperatywu; ćwiczenie interaktywne - sformułowanie do podanego tematu tezy, dwóch argumentów i dwóch przykładów.

Zawartość: ćwiczenie interaktywne: słowa‑klucze; ćwiczenie interaktywne: połączenie nazwiska filozofa z opinią; ćwiczenie interaktywne: porządkowanie wiadomości na temat filozofii oświecenia, dobieranie cytatów; polecenie otwarte: Poglądy, którego z oświeceniowych filozofów są ci najbliższe? Uzasadnij swój wybór.

Bibliografia:

  • Źródło: Jostein Gaarder, Świat Zofii, tłum. Iwona Zimnicka, Warszawa 1995, s. 339.
  • Źródło: Leszek Kołakowski, John Locke 1632–1704, [w:] Leszek Kołakowski, O co nas pytają wielcy filozofowie. Seria II, Kraków 2005, s. 86–89.
  • Źródło: Leszek Kołakowski, Gottfried Wilhelm Leibniz 1646–1716, [w:] tegoż, O co nas pytają wielcy filozofowie. Seria II, Kraków 2005, s. 68–69.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida