Oświecona Polska

Materiał składa się z sekcji: "Jak rozpoczęło się polskie oświecenie?", "Działalność Stanisława Augusta Poniatowskiego", "Obiady czwartkowe", "Edukacja", "Instytucje kulturalne oraz rozwój nauki i prawa w oświeconej Polsce", "Zadaniowo".

Materiał zawiera 10 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 10 ćwiczeń, w tym 2 interaktywne.

Zawartość: obraz: Jan Matejko, Konstytucja 3 maja 1791 roku; ogólne informacje o oświeceniu w Europie i w Polsce; polecenie przypomnienia najważniejszych wydarzeń z historii Polski, które miały miejsce w drugiej połowie XVIII wieku.

Zawartość: informacje o kształtowaniu się oświecenia w Polsce, chronologii epoki; tabela zawierająca porównanie czasów oświecenia w Europie i w Polsce;

Zawartość: obraz: Jan Chrzciciel Lampi, Stanisław August Poniatowski, ostatni władca Rzeczypospolitej Obojga Narodów, król Polski i wielki książę litewski w latach 1764–1795; Dariusz Dybek, Dorota Heck, Agnieszka Kuniczuk‑Trzcinowicz, Małgorzata Łoboz "Podręczny słownik literatury polskiej" (fragment o Stanisławie Auguście Poniatowskim; dwa polecenia otwarte związane z rozumieniem tekstu;

Zawartość: obraz: Mateusz Tokarski, Adam Naruszewicz; informacje o obiadach czwartkowych (uczestnicy, forma spotkań);

Zawartość: współczesna fotografia przedstawiająca budynek, w którym mieściła się szkoła pijarów Collegium Nobilium; akwarela: Zygmunt Vogel, Widok pałacu Kadetów, dawniej Kazimierzowskiego; informacje o Collegium Nobilium i Szkole Rycerskiej (cele, uczniowie, nauczanie); dwa polecenia otwarte związane z tekstem (wskazywanie podobieństw, wyrażanie i uzasadnianie opinii).

Zawartość: współczesna fotografia budynku, w którym mieściła się pierwsza polska biblioteka publiczna; pomnik Hugona Kołłątaja w parku Jordana w Krakowie; "Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” - pierwsza strona czasopisma, Adam Naruszewicz; obraz: Franciszek Sobolewski, Stanisław Staszic; fotografia ok. 1900 roku przedstawiająca współczesną siedzibę Teatru Narodowego w Warszawie; informacje o bibliotece Załuskich, Komisji Edukacji Narodowej, gazetach wydawanych w oświeceniowej Polsce, polskim teatrze, Towarzystwie Przyjaciół Nauk i Konstytucji 3 maja; ćwiczenie interaktywne - wybór prawidłowych odpowiedzi; nagranie audio - Preambuła Konstytucji 3 maja;

Zawartość: dwa polecenia otwarte związane z czasami oświecenia w Polsce (wyrażanie opinii i argumentowanie); opracowanie krzyżówki, której hasła i pytania powinny dotyczyć najważniejszych form działalności reformatorskiej w oświeceniu (zasób zawiera film instruktażowy dotyczący wykonania krzyżówki).

Bibliografia:

  • Źródło: Dariusz Dybek, Dorota Heck, Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz, Małgorzata Łoboz, Podręczny słownik literatury polskiej, red. Dorota Heck, Wrocław 2012, s. 184–185: Poniatowski Stanisław August.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida