Oszczędzam wodę

Scenariusz zajęć doskonalących umiejętności odmierzania płynów. Karta pracy zawierająca zadania dotyczące odmierzania płynów. Ilustracje przedstawiające zadania tekstowe dotyczące odmierzania płynów.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida