Oznaczanie zawartości chlorków w wodzie wodociągowej

Szkoła ponadpodstawowa
Chemia
Udostępnij

Celem zajęć jest wykonanie przez uczniów badania, określającego przydatność wody z wodociągu do spożycia.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida