Państwo demokratyczne – system sprawowania władzy

Materiał zawiera ćwiczenie interaktywne polegające na zaznaczeniu na mapie podanych państw, które są państwami demokratycznymi i członkami Unii Europejskiej. Ćwiczenie dodatkowo do wykorzystania na lekcjach geografii i historii.

Materiał zawiera galerię zdjęć przedstawiających Andrzeja Dudę składającego przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, obrady Sejmu RP oraz salę Trybunału Konstytucyjnego. W materiale znajdują się także cele sformułowane w języku ucznia związane z demokracją, zasadami organizacji państw demokratycznych, systemem parlamentarno‑gabinetowym oraz władzą państwową w mediach.

Materiał zawiera informacje o fundamentalnych zasadach demokracji, opis zasady suwerenności narodu, artykuł 4 Konstytucji RP, który dotyczy tej zasady oraz fragment preambuły z Konstytucji RP. Poza tym w materiale zamieszczono ćwiczenie do wykonania na podstawie przedstawionych tekstów źródłowych polegające na ustaleniu czy przedstawicielka mniejszości narodowej ma prawo uczestniczyć sprawowaniu władzy w Polsce.

Materiał zawiera opis zasady rządów prawa i zasady podziału władzy. W materiale zamieszczono także teksty źródłowe związane z omówionymi zasadami i dwa ćwiczenia interaktywne. Pierwsze ćwiczenie odnosi się do tekstów źródłowych a drugie do konstytucyjnych organów władzy.

Materiał zawiera tekst źródłowy na temat podziału władzy oraz ćwiczenie do wykonania na jego podstawie, które polega na wyjaśnieniu, jakie konsekwencje dla społeczeństwa ma brak podziału władzy w państwie. W materiale zamieszczono także ćwiczenie interaktywne polegające na prawidłowym zaznaczeniu rodzaju władzy przy odpowiednim fragmencie dzieła Karola Monteskiusza.

Materiał zawiera definicję systemu politycznego, informacje na temat systemu parlamentarno‑gabinetowego, prezydenckiego i semiprezydenckiego oraz ćwiczenie interaktywne, polegające na zaznaczeniu na mapie państw, w których głową państwa jest monarcha.

Bibliografia:

  • Źródło: www.info.wyborcza.pl.
  • Źródło: Charles Louis de Montesquie, O duchu praw, tłum. Tadeusz Boy-Żeleński, Warszawa 1957, s. 235–236.
  • Źródło: www.wpolityce.pl.
  • Źródło: www.images.iformat.pl.
  • Źródło: www.tvn24.pl/raporty.
  • Źródło: [w:] Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida