Partie polityczne

Dzięki karcie pracy uczeń będzie umiał podać podziału partii politycznych. Uczeń przyswoi sobie wiedzę na temat tego zagadnienia i pozna poszczególne pojęcia.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.