Parts of the body - karta pracy ucznia

Szkoła podstawowa
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Karta pracy do wykorzystania w celu utrwalenia słownictwa związanego z częściami ciała. Uczniowie mają za zadanie słówkami podanymi w ramce podpisać części ciała zaznaczone na obrazku; zaznaczyć i podpisać wypisane części ciała oraz wymyślić, co jeszcze można zaznaczyć na obrazku; uzupełnić zdania rzeczownikami oznaczającymi części ciała.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida