Parts of the body - TEST

Szkoła podstawowa
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Test typu „prawda czy fałsz” sprawdzający znajomość słownictwa dotyczącego części ciała (materiał leksykalny zawarty w karty pracy ‘Parts of The Body’.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida