Parts of the body

Szkoła podstawowa
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Zestaw słówek niezbędnych do przyswojenia materiału dotyczącego nazw części ciała człowieka w języku angielskim.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida