Passive Voice

Test wyboru sprawdzający znajomość budowy strony biernej w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym. Poziom średnio zaawansowany.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida