Passive voice

Szkoła ponadpodstawowa
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Test z języka angielskiego sprawdzający znajomość zagadnienia strony biernej oraz konstrukcji "causative".

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida