pH gleby

Ilustracja przedstawia ziemię w cylindrze miarowym.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.