Pierwiastki godne szacunku

Karta pracy przeznaczona na zajęcia dotyczące obliczania wartości pierwiastków i ich szacowania.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.