Pierwsze wyprawy Portugalczyków

Autor: Wiesław Zdziabek

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: Bronisław Nowak, Afryka w gospodarce światowej XVI-XVII wieku, [w:] Europa i świat w początkach epoki nowożytnej, część 1. Społeczeństwo, kultura, ekspansja, red. Antoniego Mączaka, Warszawa 1991, s. 309.
  • Źródło: José Hermano Saraiva, Krótka historia Portugalii, tłum. E. Łukaszyk, Kraków 2000, s. 135–136.
  • Źródło: Philip Curtin, Steven Feierman, Leonard Thompson, Jan Vansina, Historia Afryki, tłum. M. Jannasz, Gdańsk 2003, s. 218.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida