Pisanie recenzji - ćwiczenia

Uczestnicy zajęć dzięki karcie pracy nauczą się, w jaki sposób napisać recenzję filmu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.