Pismo – wielki wynalazek człowieka

Krótki wstęp dotyczący mowy i pisma.

Zasób składa się z krótkiego tekstu wprowadzającego, dwóch fotografii malowideł naskalnych z jaskini w Lascaux i  z Altamiry oraz ilustracji przedstawiające oś czasu. Polecenia do analizy malowideł i  odszukania obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Uczeń poznaje sceny polowań i wizerunki zwierząt z okresu prehistorycznego.

Zasób składa się z krótkiego wstępu dotyczącego pisma Sumerów i fotografii sumeryjskiej tabliczki z kontraktem handlowym dotyczącym sprzedaży pola i domu. Uczeń poznaje pismo klinowe.

Zasób zawiera krótki wstęp na temat hieroglifów oraz fotografię hieroglifów wykutych w kamieniu/skale.

Krótki opis osób posługujących się pismem w czasach starożytnych oraz fotografia figurki egipskiego skryby z  muzeum w Luwrze.

Zasób zawiera ciekawostkę dotyczącą Jeana Francoisa Champolliona i jego odkrycia, zdjęcie Kamienia z Rosetty, film „Kamień z Rosetty” przedstawiający historię jego odkrycia i odczytania.

Ciekawostka na temat pisma chińskiego, polecenie narysowania znaku na podstawie obrazka przedstawiającego trzy chińskie znaki.

Zasób składa się z krótkiej informacji na temat pisma alfabetycznego oraz grafiki, na której znajduje się porównanie litera fenickich, greckich i łacińskich.

Uczeń poznaje materiał pisarski, narzędzia i sposoby pisania epoki starożytnej: glinę, papirus, pergamin i papier. Zasób zwiera 9 grafik opisujących cykl produkcji materiałów, na których pisano w starożytności.

Zasób zawiera interaktywną mapę najstarszych cywilizacji oraz polecenie wskazania nazw cywilizacji. Po kliknięciu na kafelek uczeń widzi znaki pisma danej cywilizacji i krótką informację.

Zasób zawiera dwa ćwiczenia interaktywne jedenaście pytań otwartych. W ćwiczeniu uczniowie uzupełniają luki w tekście oraz łączą ilustracje z nazwą starożytnego pisma.

W treści zasobu znajduje tekst wyjaśniający jak z biegiem czasu piktogramy przekształciły się w pismo klinowe, do tego dołączone jest graficzne przedstawienie tych przekształceń.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida