Plan wypowiedzi

Pakiet składa się ze scenariusza zajęć i filmu. W trakcie zajęć uczniowie doskonalą umiejętność analizy tekstu mówionego i pisanego, rozróżniają podstawowe części składowe wypowiedzi: wstęp, rozwinięcie i zakończenie; ćwiczą samodzielne tworzenie wielozdaniowych wypowiedzi. W filmie dr Bogusław Bednarek przedstawia podstawowe zagadnienia z zakresu retoryki, podpowiadając, jak dobrze przygotować się do samodzielnego wystąpienia.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida