Planet watch – ćwiczenia w czytaniu

Uczniowie ćwiczą sprawność czytania i mówienia o naturze i ekologii. Powtarzają słownictwo związane z przyrodą oraz czytają tekst i wykonują ćwiczenia do niego się odnoszące.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida