Płazy

Materiał składa się z sekcji: "1. Czym wyróżniają się płazy?", "2. Jakie płazy żyją w Polsce?", "3. Wymarłe płazy", "Podsumowanie", "Słownik", "Zadania". W sekcjach opisano cechy budowy płazów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na te cechy , które umożliwiają im życie na lądzie i w wodzie.  Określono też znaczenie płazów w środowisku.

Materiał zawiera 16 ilustracji (fotografii, rycin), których analiza pozwala poznać różnorodność gatunków płazów żyjących w Polsce oraz 3 ćwiczenia interaktywne z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi. Zastosowano zadania typu prawda‑fałsz i wielokrotnego wyboru.

Słownik pojęć zawiera wyjaśnienia terminów: "kijanka", "skrzek".

Aktualizacja tekstu: Marta Majbrodzka
Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida