Płeć? Sprawdzam!, czyli skąd się biorą wystawy?

Wystawa Płeć? Sprawdzam! Kobiecość i męskość w sztuce Europy Wschodniej (angielski tytuł Gender Check) ukazywała przemiany roli płci w sztuce powojennej. Na przykładzie tego głośnego projektu przedstawiono wystawę jako produkcję angażującą cały sztab ludzi: od kuratora (Bojany Pejić), asystentów, artystów, poprzez konserwatorów, projektanta aż po budowniczych ekspozycji. Film pozwala zobaczyć powstawanie wystawy „od kuchni”, uzmysławia, że wielkie projekty wystawiennicze mogą powstawać aż trzy lata i angażować nawet 300 osób.

Czas trwania filmu: 13 min.

 

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.