Plural Nouns

Karta pracy wprowadzająca klasyfikację rzeczowników ze względu na sposób tworzenia liczby mnogiej.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida