Podbój Europy przez Stalina i Hitlera

Materiał składa się z sekcji: „Wprowadzenie”, „Wojna zimowa i pozostałe zdobycze radzieckie”, „Atak na Danię i Norwegię”, „Atak na kraje Beneluksu i Francję”, „Bitwa o Anglię”, „Bitwa o Atlantyk”, „Wojna na Bałkanach”, „Działania we Włoszech”, „Ku klęsce”, „Zamiast podsumowania”.

Wprowadzenie zawiera tekst z książki Antoniego Czubińskiego „Historia powszechna XX wieku”.

Materiał zawiera: fragment wspomnień gen. Charlesa de Gaulle’a, gen. Bernarda Montgomery’ego; wytyczne dla wariantu Weserbung 1 marca 1940 Winstona Churchilla i Heinza Guderiana; relację z zajęcia Paryża przez armię niemiecką; wytyczne nr 17 Głównej Kwatery Hitlera do prowadzenia wojny lotniczej i morskiej przeciwko Anglii, fragment tekstu „II front Normandia – Bernard Law Montgomery – Inwazja Europy 6 czerwca 1944”.

Materiał zawiera 22 ilustracje: mapę II wojny światowej w Europie w latach 1939‑1941; fotografię uznanie przez ZSRR komunistycznej Finlandii za jedyne oficjalne państwo; zdjęcie ochotników norweskich; zdjęcie z wojny radziecko‑fińskiej; ewakuację Finów z odstąpionych terytoriów; niemieckich żołnierzy na linii Maginota; ewakuację brytyjskiego wojska z Dunkierki; defiladę wojsk niemieckich w Paryżu; zdjęcie premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla i gen. Charlesa de Gaulle'a; niemieckich bombowców; zdjęcie dzieci na zbombardowanej ulicy londyńskiej; amerykańskich żołnierzy w Falais, 23 ćwiczenia, w tym 23 interaktywne oraz 13 poleceń dla ucznia.

Ćwiczenia znajdujące się na stronie są na zasadzie wyboru poprawnej odpowiedzi, odnoszą się do zdjęć lub fragmentów tekstów. Znajdują się również ćwiczenia podsumowujące oraz jako przypomnienie wcześniejszych wiadomości.

Audiobook: Charles de Gaulle, „Pamiętniki wojenne”.

Bibliografia:

  • Źródło: Akt kapitulacji, dostępny w internecie: https://pl.wikisource.org/wiki/Akt_kapitulacji_Trzeciej_Rzeszy_z_8_maja_1945.
  • Źródło: II front – Normandia, Bernard Law Montgomery, Inwazja na Europę – 6 czerwca 1944 roku, [w:] Krzysztof Juszczyk, Teresza Maresz, Historia w tekstach źródłowych, t. 4, Rzeszów 1996, s. 11.
  • Źródło: Wytyczne nr 17 Głównej Kwatery Hitlera do prowadzenia wojny lotniczej, morskiej przeciw Anglii – 1 sierpnia 1940, [w:] Krzysztof Juszczyk, Teresa Maresz, Historia w tekstach źródłowych, t. 4, Rzeszów 1996.
  • Źródło: Charles de Gaulle, Pamiętniki wojenne, [w:] Krzysztof Juszczyk, Teresa Maresz, Historia w tekstach źródłowych, t. 4, Rzeszów 1994, s. 9.
  • Źródło: A. Goutard, Relacja z zajęcia Paryża przez armię niemiecką, [w:] Krzysztof Juszczyk, Teresa Maresz, Historia w tekstach źródłowych, t. 4, Rzeszów 1996.
  • Źródło: Wytyczne dla wariantu „Weserübung” 1 marca 1940, [w:] Krzysztof Juszczyk, Teresa Maresz, Historia w tekstach źródłowych, t. 4, Rzeszów 1996.
  • Źródło: Antoni Czubiński, Historia powszechna XX wieku, Warszawa 2003, s. 300.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida