Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe. Cz. II

Publikacja zawiera m.in.:

  • Model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej
  • Model pracy z uczniem niesłyszącym lub słabo słyszącym (poziom diagnostyczny, poziom programowy, poziom praktyczny)
  • Model pracy z uczniem niewidomym lub słabo widzącym (poziom diagnostyczny, poziom programowy, poziom praktyczny)
  • Model pracy z uczniem z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją (poziom diagnostyczny, poziom programowy, poziom praktyczny) 
  • Model pracy z uczniem z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (poziom diagnostyczny, poziom programowy, poziom praktyczny)
  • Model pracy z uczniem z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (poziom diagnostyczny, poziom programowy, poziom praktyczny)

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.